Legionella-analyse

.
We verzorgen eveneens legionella-bemonstering van
drinkwaterinstallaties, ten behoeve van de uitvoering
van risicoanalyses en het beheer volgens BRL 6010-
certificering.

.
Neemt u vrijblijvend CONTACT met ons op voor meer
informatie.

.

.

.

.

.