Keuringen stookinstallaties

.

  • Keuring en controle EBI voor gasgestookte installaties volgens SCIOS
  • Keuring en controle PI voor gasgestookte installaties, één keer per vier jaar volgens SCIOS
  • Keuring en controle EBI voor oliegestookte installaties volgens SCIOS
  • Keuring en controle PI voor oliegestookte installaties, één keer per twee jaar volgens SCIOS
  • Keuring en controle van biogasinstallaties volgens de ‘Wet Milieu Beheer’.

.

.

.

.

.

.

.