Home

 

Goede adviezen en een persoonlijke benadering

Technisch Buro Nijkamp b.v. installatietechniek en onderhoud

Energie, C.V. en heetwater

Wij leveren en monteren diverse centrale verwarmingsinstallaties, stoom- en heetwatersystemen en energie-installaties, waaronder gasvoedingsnetten.

Tapinstallaties, beheer

We verzorgen drinkwaterleidingen in koper, PVC en HDPE. Ook voeren wij risicoanalyses uit m.b.t. legionella (beheer volgens BRL-6010).

Ontwerp en advisering

Wij geven vorm aan uw wensen, adviseren u de technisch beste oplossing(en), met een goed doordachte verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Onderhoud en renovatie

En: ook voor service, onderhoud, reparatie en uitbreiding van allerhande soorten energie-, stook- en regelinstallaties.
Tevens 24-uurs serviceverlening en keuringen van diverse stookinstallaties.